Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Anteny stosowane w łączności radiotelefonicznej to: [65]

  Anteny prętowe
  Anteny ramowe
  Rozbudowane systemy antenowe
 2. W czasie nadawania (simpleks) odbiornik naszej stacji: [64]

  Pozostaje włączony i odbiera docierające sygnały
  Zostaje wyłączony
  Pozostaje włączony ale nie odbiera docierających sygnałów
 3. Jeżeli w czasie lotu trzy stacje znajdujące się w zasięgu łączności będą nadawały jednocześnie w simpleksie to: [63]

  żadna z tych stacji nie odbierze sygnału pozostałych stacji
  Będą się nawzajem słyszały
  Usłyszą się stacje najbliższe
 4. Czym się różni, w odbiorniku superheterodynowym, generator lokalny (heterodyna) od generatora w.cz. nadajnika? [50]

  Generator lokalny (heterodyna) ma częstotliwość (fh) mniejszą od generatora w.cz. nadajnika (fn) o częstotliwość sygnału modulującego (fm)
  Generator lokalny (heterodyna) ma częstotliwość (fh) mniejszą lub większą od generatora w.cz. nadajnika (fn) o częstotliwość pośrednią (fp)
  Generator lokalny (heterodyna) ma częstotliwość dwa razy większą od częstotliwości generatora w.cz. nadajnika
 5. Jaka jest wymagana stabilność częstotliwości delta f/f dla zakresu VHF przy odstępie międzykanałowym 25 kHz? [23]

  50 x 10^-6
  35 x 10^-6
  25 x 10^-6
 6. Dla uzyskania niezawodnej łączność nadajnik stacji naziemnej powinien wygenerować w otoczeniu anteny odbiorczej samolotu pole elektromagnetyczne o natężeniu około: [68]

  75 µV/m
  1 mV/m
  0,1 V/m
 7. Czy konstrukcja i wymiary anteny nadawczej są zależne od częstotliwości pracy nadajnika? [40]

  Konstrukcja i wymiary anteny nadawczej nie zależą od długości fali, na jakiej pracuje nadajnik
  Konstrukcja i wymiary anteny nadawczej zależą od długości fali, na jakiej pracuje nadajnik
  Konstrukcja i wymiary anteny nadawczej w niewielkim stopniu zależą od długości fali, na jakiej pracuje nadajnik
 8. Do czego służy wzmacniacz małej częstotliwości (m.cz.) w odbiorniku superheterodynowym? [55]

  Wzmacniacz małej częstotliwości (m.cz.) w odbiorniku superheterodynowym służy do oddzielenia sygnału m.cz. od częstotliwości nośnej przekształconej w mieszaczu w częstotliwość pośrednią
  Wzmacniacz małej częstotliwości (m.cz.) w odbiorniku superheterodynowym służy do wzmocnienia sygnały małej częstotliwości (m.cz.) otrzymanego z detektora do poziomu niezbędnego do wysterowania słuchawek lub głośnika
  Wzmacniacz małej częstotliwości (m.cz.) w odbiorniku superheterodynowym służy do dopasowania oporności słuchawek do oporności wejściowej detektora
 9. Dla jakiego odstępu międzykanałowego selektywność odbiornika może wynosić ± 8 kHz przy spadku wzmocnienia ¦ 6 dB? [29]

  8,33 kHz
  25 kHz
  12.5 kHz
 10. Jaki jest warunek rezonansu w obwodzie składającym się z cewki L i kondensatora C? [10]

  XL – XC =/= 0
  XL + XC = 0
  XL – XC = 0